• Stratch Header Voeten Wat

Samen bedenken = samen doen

STRATCH versnelt verandering en verbetert resultaat

STRATCH versnelt verandering. Versterkt teams en leiderschap. Verbetert de resultaten. Vitaliseert de organisatie. De mens die zijn eigen werkelijkheid creëert staat centraal. Met elkaar creëren we de gewenste toekomst van teams en organsiaties. We ontwikkelen werkende strategieën, passende structuren, stimulerende besturingsstijlen en creëren een cultuur van veiligheid en vertrouwen. We faciliteren het verander-, verbeter- of vernieuwingsproces.  

In de praktijk zijn medewerkers en leidinggevenden niet altijd even vitaal. Teams blijken soms minder sterk in onderlinge communicatie of samenwerking. Organisaties zijn niet altijd even gezond voor iedereen: mensen worden moe of ziek van hun werk. Of krijgen een burn-out. De kosten van onbenut menselijk potentieel en het ziekteverzuim zijn in menig branche (onderwijs, zorg, overheid) aanzienlijk. En vaak niet volledig inzichtelijk. Los van de kosten van verzuim blijven resultaten achter, wordt besluitvorming vertraagd en ontbreekt eigenaarschap voor verbetering of vernieuwing. Onze professionals zijn dan op hun best: we houden van uitdaging! STRATCH!

benader ons voor:

  • participatieve strategie- en organisatieontwikkeling
  • ontwikkelingstrajecten gericht op stimulerend leiderschap
  • verandermanagement en tijdelijk leiderschap
  • verzorgen van constructieve dialogen en heldere verandercommunicatie
  • vergroten persoonlijke effectiviteit van leidinggevenden  
  • inspirerende teamdagen, heisessies en dagvoorzitterschappen
  • opmerkelijk effectieve lezingen en workshops

Besparen op tijd, geld, moeite en frustratie?

Neem meteen even contact op