• Stratch Waarom 1

Vitale mensen

worden geleid door hun diepste wensen

Vitale mensen

"Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen je in staat bent daadwerkelijk te realiseren" schreef Goethe. Bewustzijn van je wensen, ambities en verlangens is het begin van de natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid. Mensen creëren hun eigen werkelijkheid en toekomst. De één creëert succes, de ander die krijgt stress. De één doet dat bewust, de ander onbewust.

De professionals van STRATCH kennen de stappen om tot daadwerkelijke verbetering en vernieuwing te komen. In houding en gedrag bij managers en medewerkers. In teams bevorderen we de samenwerking tussen mensen, de onderlinge communicatie en het met elkaar beter presteren. Samen ontwikkelen we het verborgen menselijk potentieel (gemiddeld blijft 40% onbenut) om sneller, beter en goedkoper gezamenlijke doelen te realiseren.   

Onze facilitering, coaching en advisering is gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van mensen. De vitaliteit neemt toe naarmate mensen meer invloed ervaren. Dat begint met het bewust worden van eigen gedrag en persoonlijke ambities. We versterken zelfvertrouwen en leren mensen effectief gebruik te maken van hun netwerk. Het nemen van verantwoordelijkheid en het leveren van de gevraagde bijdrage aan het geheel is uiteindelijk het merkbare, zichtbare en meetbare effect van onze inbreng.  

Vergroot je eigen invloed: leer te creëren

Bestel nu het werkboek 'leren creëren'