• Stratch Waarom 1

Sterke teams

STRATCH: voor sterke teamsbenutten ieders temperament en ambitie

Voor een sterk team zijn vitale mensen nodig. Met elkaar en met voldoende middelen, vormen ze een dynamisch geheel. Om effectief en efficiënt resultaten de realiseren. Harde en zachte factoren die met elkaar in balans zijn. Een sterk team benut 'als vanzelf' de verscheidenheid aan temperamenten van mensen om gedeelde ambities waar te maken. En de doelen te realiseren. Zonder vertraging en verspilling. Zonder gedonder en gedoe.

Managers en medewerkers vertrouwen elkaar, omdat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en handelt conform afspraak. En volhardt als het even tegen zit. Successen vieren ze samen. Van fouten wordt geleerd. De onderlinge communicatie is open en transparant. Complimenten worden gedeeld. Mensen geven en ontvangen op volwassen wijze feedback en feed-forward. De leidinggevenden stimuleren het leren.

STRATCH faciliteert teams, medewerkers en hun leidinggevenden om efficient samen te werken, helder te communiceren en beter te presteren. Met meer plezier en minder energie. We creëren voorwaarden waaronder iedereen zijn/haar rol en taak goed kan uitvoeren. Een sterk team verbindt individuele passies tot collectieve ambities. Vitale mensen, in sterke teams die samenwerken in gezonde organisaties. Daaraan leveren de professionals van STRATCH hun bijdrage.

De top 4 koester- en verbeterpunten*

De koesterpunten van teams

  • meer gelegenheid hebben om te vernieuwen (leren innoveren)
  • kunnen blijven doen waar je goed in bent (vakmanschap behouden)
  • hoge werkdruk en structurele overbelasting voorkomen (capaciteit goed blijven plannen)
  • als mens belangrijk gevonden worden (waardering en complimenten delen)

De verbeterpunten van teams

  • zin en energie in werk met elkaar hoog houden
  • belemmeringen vlotter weghalen en voorkomen van fouten
  • vaker samen in gesprek gaan over ambities
  • meer bijdragen aan realiseren doelen en vieren van successen

*  STRATCH Human & Corporate Vitality Scan

 

Hoe sterk is jouw team?

doe de vitaliteitscan!