• Stratch Waarom 1

Een organisatie is niet van steen

STRATCH: voor gezonde organisaties

maar een doelgericht samenwerkingsverband van sterke teams met vitale mensen

Elke organisatie is uniek: zij bestaat uit teams en mensen die elke uniek en onvervangbaar zijn. Juist in die bijzondere mix van talenten, ambities en mogelijkheden zit de veerkracht, de veranderkracht en groeikracht van een organisatie. Om die natuurlijke krachten te mobiliseren faciliteert STRATCH trajecten van verandering, verbetering en vernieuwing. Voor mensen, teams en gehele organisaties. Door er uit te halen wat er in zit. En belemmeringen en bureaucratie te minimaliseren. 

Met elkaar ontwerpen of ontdekken we gezamenlijk de natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid. Van ambitie naar actie. Daarbij mobiliseren we met onze participatieve aanpak de beschikbare kennis en ervaring in de klantorganisatie. We voegen daar de veranderkundige kwaliteiten van onze professionals aan toe. Waar nodig of gewenst werken we samen met specialisten op het gebied van onderwijs en/of verzuimreductie en -preventie.

Twaalf kenmerken van gezonde organisaties *

 1. De ambitie is gedeeld en gedragen
 2. Langetermijn doelen zijn leidend
 3. Belemmerende patronen (gedragingen) worden doorbroken
 4. Er is ruimte voor eigen initiatief en creativiteit
 5. Coachend leiderschap is gericht op verbinding creëren 
 6. Teams bestaan uit elkaar aanvullende mensen
 7. Diversiteit wordt benut voor continue verbetering
 8. Kort en krachtig overleg gericht op resultaat
 9. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd
 10. Bijdragen aan realiseren van doelen wordt beloond
 11. Grote bereidheid om te leren (van elkaar en van fouten)
 12. Successen worden gevierd

* Naar Alexander Rinnooy Kan, Ernst Hijmanslezing 2006


Wil je ook een gezonde organisatie?

bel ons, maak een afspraak, we komen gratis langs