• Stratch Waarom 1

Vitaliteit als voorwaarde

voor meer succes met minder stress

Vitale managers en medewerkers herken je aan het plezier waarmee ze werken, de energie die ze uitstralen en hun opvallende prestaties. Ze ontwikkelen zichzelf om beter te presteren, laten anderen groeien en leren van fouten. Ze hebben de veerkracht om snel te herstellen van stress en tegenslag. Samen creëren ze sterke teams en gezonde organisaties. Met een gering ziekteverzuim, beperkte ongewenste uitstroom en een gezonde werkdruk.

Niets heeft meer invloed op de resultaten van teams en organisaties dan de vitaliteit van mensen. Vitaliteit ontstaat daar waar er een goede balans is tussen "eigen kracht" en het vermogen van mensen om zich aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. Waar mensen de ruimte krijgen en verantwoordelijkheid nemen om hun persoonlijke ambities en gezamenlijke doelen te realiseren. Mensen die hun talenten kennen en gericht inzetten voor het samen creëren van succes.

De professionals van STRATCH faciliteren persoonlijke groei, ontwikkelen stimulerend leiderschap, versterken teams en vitaliseren organisaties. Gericht op beter resultaat, met minder gepraat. Meer succes met minder stress!

Hoe vitaal is jouw team? Hoe vitaal is jouw organisatie? 

Meten = weten!