Paul Koets

Vruchtbare samenwerking stimuleren

  +31 (0)6 51 40 96 95

Zonder mensen geen samenwerking. Maar voor vitale samenwerking is meer nodig: een gedeeld perspectief, een gemeenschappelijke taal.

Welke belemmeringen moeten dan weggenomen worden? Hoe kun je bruggen slaan? Dat is een zoektocht. Het vermogen om vanuit verschillende invalshoeken te kijken, bepaalt het succes van deze zoektocht. Creatief en eigenzinnig helpt Paul Koets (1967) daarbij.

Paul is opgeleid tot registeraccountant. Eenmaal afgestudeerd, reisde hij voor een internationale hulporganisatie de wereld over en raakte gefascineerd door vraagstukken rond intermenselijke relaties. Hoe stimuleer je vruchtbare samenwerking tussen mensen met fundamenteel verschillende waarden? Zelf gaf Paul tijdens een vijfjarig verblijf in Afghanistan leiding aan een multicultureel team van Afghanen, Iraniërs en ‘westerlingen’. Hij leerde hoe belangrijk het is te begrijpen wat mensen drijft, wat hun achtergronden zijn. Maar ook hoe behulpzaam het is, als je van een afstand kunt kijken naar je eigen normen, waarden en gedrag.

Paul verenigt de harde en zachte kant binnen organisaties. Bij STRATCH zet hij zijn kennis en ervaring in om dialoog en samenwerking te faciliteren, als adviseur, coach, spreker of dagvoorzitter.