Annette Wolthers

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg

  +31 (0)6 14 81 58 72

Als mensen zín in hun werk hebben, presteert een organisatie ook goed. Maar soms voelen mensen zich niet gekend en lopen ze vast. Daar is wat aan te doen. Annette Wolthers (1970) weet op energieke wijze de kwaliteiten van mensen aan te spreken, teams te versterken en organisaties beter te maken. De sleutels zijn: eigen en elkaars gedrag begrijpen, met lef patronen doorbreken en verbindingen aangaan.

Annette werkte vele jaren in overheidsdienst. Ze gaf onder meer leiding aan verschillende reorganisaties bij de Nationale Politie. Naast haar advies- en coachingswerk is zij raadslid in de gemeente Hilversum. Dankzij haar ervaringen in complexe situaties heeft zij een scherp oog voor de kwaliteiten van mensen en de waarde van werkplezier.

Mensen bewust maken van hun mogelijkheden, maar ook van hun onmogelijkheden vindt Annette belangrijk. Haar visie en aanpak sluiten aan bij die van STRATCH, waarmee zij zich in 2016 verbonden heeft.